13 Nisan 2008 Pazar

Kaz Dağları'nı danıştay korudu!

1 Nisan'ın haberi ama hala haberi olmayan varsa diye ekliyorum:

Danıştay 8'inci Dairesi, Kaz dağlarında altın arayan Koza Altın Madencilik şirketinin maden işletme ruhsatının iptal istemini reddeden Bursa 3'uncu İdare Mahkemesi'nin kararını bozdu.

Balıkesir, Havran ilçesi Küçükdere köyü sınırları dahilinde altın arayan şirketin maden arama ruhsatları ile maden işletme ruhsatının iptali istemiyle dava açıldı.

Bursa 3'üncü İdare Mahkemesi, 3213 sayılı Maden Kanunu'nun 5'inci maddesi uyarınca 29 Kasım 2005 tarihli onayla söz konusu şirkete devredilen dava konusu maden (altın gümüş) işletme ruhsatında mevzuata aykırılık bulunmadığı gerekçesiyle davayı reddetti.

İdare Mahkemesi'nin bu kararı, "siyanür liçi yöntemiyle altın madeni işletmeciliğinin Anayasal hak ve sağlıklı bir çevrede yaşama hakkına aykırı olduğu, çevreye yaşama ve doğaya zararları verdiği öne sürülerek" temyizen incelenerek bozulması istendi.

Temyiz istemini görüşen Danıştay 8'inci Dairesi, eksik inceleme nedeniyle Bursa 3'üncü İdare Mahkemesi kararının bozulmasına ve yeniden bir karar verilmek üzere dosyanın anılan Mahkemeye gönderilmesine oybirliğiyle karar verdi.

Yerel mahkeme, ilk kararında direnirse dosya Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu'na gelecek.

Şu çevrecileri çok merak ediyorum neredeler acaba? Danıştay da olmasa kaşla göz arasında güzelim ekoloji mahvolacak.

1 yorum:

Adsız dedi ki...

Hello. This post is likeable, and your blog is very interesting, congratulations :-). I will add in my blogroll =). If possible gives a last there on my blog, it is about the Câmera Digital, I hope you enjoy. The address is http://camera-fotografica-digital.blogspot.com. A hug.